Nếu bạn muốn trở thành nhà phân phối Mirrorbird

MirrorBird sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp và các nhà đầu tư cá nhân để hỗ trợ trong việc phát triển chiến lược và xâm nhập thị trường Nga. Sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm đã hoàn thiện và hiện tại đang được phân phối rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Nếu bạn quan tâm đến việc đầu tư và hợp tác với chúng tôi, hãy viết thư hoặc liên lạc theo số: 0122 311 07 51

Phương thức hoạt động

Chúng tôi luôn tạo những điều kiện hợp tác có lợi cho các nhà phân phối thiết bị quảng cáo MirrorBird. Chúng tôi cung cấp thiết bị với chiết khấu tốt cho đối tác. Điều này giúp bạn có thể tự xác định được lợi nhuận của mình từ mỗi lần bán sản phẩm.

Bạn càng bán được nhiều thì chiết khấu sẽ càng cao.