Nếu bạn muốn quảng cáo sản phẩm của mình nhờ sự hỗ trợ của MirrorBird

Các nhà quảng cáo có thể sử dụng ngân sách quảng cáo một cách hiệu quả khi chỉ mua những liên hệ thực tế với đối tượng mục tiêu. Người ta sẽ nhớ quảng cáo của bạn, còn việc dễ dàng thống kê sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định chính xác hơn.

1. Hãy đăng ký online
2. Hãy tải những thông tin quảng cáo về
3.Hãy lựa chọn địa điểm và thời gian
4. Trả phí

Phần mềm cho phép tính toán số lượng và hình thức tiếp xúc với luồng thông tin gần nhất gửi đến máy chủ để xử lý và phân tích.