Nếu bạn có địa điểm tuyệt vời để treo gương quảng cáo và thu lợi nhuận

Việc mua và lắp đặt MirrorBird là khả năng tăng thu nhập một cách thụ động. Bất cứ chỗ nào có lượng người tới đông – cửa hiệu, cửa hàng bán lẻ lớn, khách sạn hoặc trung tâm thể dục, thể hình – đều là những nơi lý tưởng để lắp đặt MirrorBird. Mọi việc rất đơn giản

1. Hãy mua gương mirrorbird
2. Hãy chọn loại dịch vụ
3. Hãy nhận tiền lời