Liên hệ

E-mail: info@padonanotech.com;
Phone : 0122 311 07 51

Giới thiệu về Công ty

Xin chào bạn đến với MirrorBird!

MirrorBird là một thương hiệu quốc tế, chuyên phát triển các công nghệ quảng cáo mới. Chúng tôi mong muốn phát triển một phương thức mới để quảng cáo, làm cho nó hiệu quả hơn cho các nhà quảng cáo và hữu ích cho người tiêu dùng.